Najnowsze wpisy


paź 13 2009 instalacje elektryczne
Komentarze: 0

 

pomary elektryczne

 

LITERATURA

1.             Z. Gryżewski. Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV

2.             Zespól autorów pod redakcją  J. Strzałki: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o. Warszawa, aktualizacja sierpień 2007 r.

3.             H. Markiewicz: Instalacje elektryczne. WNT Warszawa 2000r.

4.             Boczkowski, S. Siemek, B. Wiaderek. Nowoczesne elementy zabezpieczeń i środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kV. Wskazówki do projektowania i montażu.

5.             Wiaderek. Wskazówki wykonywania badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych do 1 kV w świetle wymagań europejskich.

6.             B Wiaderek. Wytyczne przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego.

7.             P. Własienko. Metody badań instalacji elektrycznych z wyłącznikami różnicowo-prądowymi i przyrządy pomiarowe do tych badań.

8.             Instrukcja obsługi miernika instalacji elektrycznych MIE-500.

Instrukcja obsługi udarowego miernika uziemień.